ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအဆုိျပိဳင္ပဲြ
ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအဆုိျပိဳင္ပဲြ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ရခုိင္၊ ျမိဳ၊ ဒုိင္းနက္၊ သက္၊ ခမီးတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ယွဥ္ျပိဳႈင္ႏုိင္ေသာအဆုိျပိဳင္ပဲြ ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖဲြ႕၊ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနမွ ဦးစီးက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္(၁၃)ႏွစ္မွ (၃၅)ႏွစ္အတြင္းမည္သူမဆုိပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။ ကင္မရာ/ဖုန္းတုိ႕ျဖင့္ ရုိက္ကူးထား ေသာ ရုပ္သံဖုိင္မ်ားကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအဆုိျပိဳင္ပဲြသုိ႕ေပးပုိ႕ႏုိင္ပါသည္။ ေပးပုိ႕ရမည္႕ကာလမွာ စက္တင္ဘာ(၂၅) ရက္ မွ နိုဝင္ဘာ(၃ဝ) ရက္ေန႕ထိျဖစ္ပါသည္။


ရခုိင္တုိင္းရင္းသားအဆုိျပိဳင္ပဲြ
  • .Mp3, .M4A, .WMA, .MPA, .WAV